Chinese_simplified English French German Romanian Spanish
Home Registrul comertului

 

Servicii privind înfiinţarea, funcţionarea, modificarea şi radierea unei societăţi comerciale la Oficiul Registrului Comerţului :

 • asistenţă şi consultanţă de specialitate în ceea ce priveşte înfiinţarea sau modificarea unei societăţi comerciale, indiferent de forma juridică sau tipul de capital (inclusiv microîntreprinderi);
 • schimbare de denumire societate comercială;
 • preschimbare certificat de înregistrare în urma modificării atributului fiscal sau în urma oricărei situaţii care să presupună aceasta operaţiune;
 • cesiune de părţi sociale ( intrarea sau ieşirea unui asociat sau acţionar din societate comercială );
 • numirea sau revocarea unui administrator în cadrul unei societăţi;
 • majorare de capital social cu numerar sau în natură;
 • diminuări de capital social;
 • înfiinţare de puncte de lucru;
 • obţinerea autorizării funcţionării atât în ceea ce priveşte avize eliberate de către primării pentru puncte de lucru şi sedii sociale cu activitate, cât şi la Registrul Comerţului – prin depunerea declaraţiilor pe proprie răspundere privind funcţionarea;
 • schimbare de sediu social al unei societăţi;
 • recodificari ale obiectului de activitate al unei societati comerciale conform Codului CAEN revizuit;
 • declarări ale obiectului de activitate principal;
 • declarări sau extinderi ale obiectului secundar de activitate;
 • suspendarea/reluarea activităţii unei societăţi comerciale din Registrul Comerţului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • îndreptări de erori materiale din baza de date a Registrului Comerţului;
 • schimbarea formei juridice a unei societăţi;
 • fuziuni, dizolvări, lichidări, radieri ale societăţilor comerciale;
 • activităţi privind redactarea şi editarea de acte constitutive, acte adiţionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, decizii sau hotărâri ale asociaţilor/acţionarilor, precum şi orice alte modificări ale actelor constitutive ale unei societăţi comerciale;

Informaţii la zi şi istorice despre societăţi comerciale. Certificate constatatoare. Situaţii statistice. Situaţii financiare. Rezervări şi depuneri de documente în legatură cu Registrul Comerţului

 • Raport de informaţii despre o societate comercială, cuprinzând: denumirea, adresa sediului social şi/sau a sediilor secundare, forma juridică, codul unic de înregistrare, numărul de ordine din registrul comerţului precum şi alte elemente de identificare, obiect de activitate, capitalul social, asociaţi/acţionari, administratori, participarea străină la capital, fondul de comerţ, filiale /sucursale, declaraţii tip depuse, activităţi autorizate din cadrul obiectului de activitate;
 • Raport istoric al unei societăţi comerciale;
 • Informaţii din bilanţurile contabile anuale;
 • Diverse rapoarte statistice despre categorii de societăţi comerciale grupate după criterii cum ar fi: obiect de activitate, cifra de afaceri, adresa sediului social;
 • Obţinerea de certificate constatatoare, în regim de urgenţă sau la termen;
 • Obţinerea de copii certificate dupa documentele depuse de comerciant la Registrul Comertului de la înfiinţare;
 • Obţinerea de exemplare duplicat după Certificatul de înregistrare;
 • Depunerea Situaţiilor financiare anuale la Registrul Comerţului în condiţiile prevăzute de lege;
 • Rezervări de denumire pentru societăţi comerciale, pentru înregistrarea în registrul comerţului a unei societăţi noi sau pentru schimbarea denumirii ori mutarea sediului în alt judeţ;
 • Rezervări şi înregistrări de embleme pentru societăţile comerciale;
 • Prestarea oricaror alte servicii de asistenţă şi consultanţă de specialitate privind operaţiuni legate de existenţa şi funcţionarea unei societăţi comerciale.