Chinese_simplified English French German Romanian Spanish
Home Protectia muncii

 

Cabinetul nostru colaborează cu persoane autorizate care prestează serivicii de specialitate în domeniul protecţiei muncii.

Acestea pot fi contractate atât de sine stătător, cât şi în cadrul unui pachet de servicii.

Seriviciile de specialitate în domeniul protecţiei muncii includ:

 • Instrucţiuni proprii de instructaj în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Instrucţiuni proprii pentru acordarea primului ajutor la locul accidentului;
 • Tematici de instructaj privind activităţile de sănătate şi securitate în muncă;
 • Decizii de numire în funcţie a lucrătorilor desemnaţi;
 • Program de instruire-testare la nivelul societăţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Întocmirea normativului cadru intern de acordare a echipamentului individual de protecţie (stabilirea tipului de echipament de protecţie necesar pe activităţi şi dotarea lucrãtorilor cu echipament de protecţie);
 • Administrarea activităţii de medicină a muncii (programarea controlului medical obligatoriu şi suplimentar);
 • Întocmirea fişelor de expunere la riscuri, pentru examenul medical de angajare;
 • Întocmirea fişelor individuale de instructaj în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • Organizarea, efectuarea şi supravegherea activităţii de instructaj în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă: instructajul general, instructajul la locul de muncă, instructajul periodic respectiv instructajul la reluarea activităţii;
 • Semnalizarea la locul de muncã a pericolelor de accidentare, a căilor de evacuare, locaţia centrelor de prim ajutor, locaţia mijloacelor de intervenţie etc;
 • Evidenţa accidentelor de muncă, a incidentelor periculoase şi a bolilor profesionale;
 • Organizarea comitetului de sănătate şi securitate în muncă;
 • Propuneri de măsuri cu caracter tehnic, organizatoric şi de alt tip, care trebuie luate pentru evitarea pericolului grav şi iminent, stabilirea zonelor cu risc ridicat şi specific;
 • Reprezentarea companiei în situaţii de control ale organelor competente ale ITM;
 • Consultanţă privind Legea 319/2006 şi normele de aplicare;
 • Aprovizionare cu materiale obligatorii: truse sanitare de prim ajutor, stingătoare, echipamente de protecţie pentru lucrători;
 • Planuri de evacuare.