Chinese_simplified English French German Romanian Spanish
Home Expertize

 

 

Cabinetul nostru colaborează cu mai mulţi experţi autorizaţi de Ministerul Justiţiei care pot efectua lucrări extrajudiciare, pot participa în calitate de experţi-parte în cadrul expertizelor efectuate în dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi pot oferi consultanţă de specialitate, la cerere.