Chinese_simplified English French German Romanian Spanish
Home Activitati

 

Oferim servicii juridice persoanelor fizice sau juridice, inclusiv instituţiilor publice, consultanţă, asistenţă sau reprezentare.

Serviciile juridice pot fi pe bază de contract, abonament sau pachete de servicii.

Contractul de asistenţă juridică poate fi încheiat pentru o activitate determinată sau pentru anumite activităţi specifice.

Oferim servicii juridice pe bază de abonament, care se adresează de regulă persoanelor juridice şi care constau în activităţi de consultaţă în vederea încheierii de contracte civile sau comerciale, consultanţă în afaceri sau consultanţă privind raporturile de muncă.

Tot pe bază de abonament se pot oferi servicii de reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti ori alte instituţii.

Pachetele de servicii pot cuprinde servicii specializate ce se adresează agenţilor economici, incluzând servicii juridice complete, evidenţă, expertiză, audit financiar-contabil, înregistrări ITM, protecţia muncii etc.

Tarifele practicate se stabilesc în raport de volumul de muncă şi/sau durata activităţilor solicitate.